Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Odessie.

W latach 2004-2009 odbył specjalizację z chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UM w Poznaniu (kier. prof. dr hab. med. Michał Drews).

W latach 2010-2012 odbył specjalizację z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu (kier. prof. dr hab. med. Krzysztof Linke).

W latach 2013-2015 odbył specjalizację z chirurgii onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Oddziale Chirurgii Onkologicznej II (kier. dr n. med. Marek Teresiak).

W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych po obronie pracy dotyczącej choroby refluksowej przełyku.

W codziennej pracy skupia się na leczeniu chorób przewodu pokarmowego (m. in. choroba refluksowa przełyku, zmiany zapalne i czynnościowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nowotwory przewodu pokarmowego, choroby odbytnicy i odbytu) i wykonywaniu diagnostycznej i zabiegowej endoskopii przewodu pokarmowego po licznych szkoleniach i uzyskaniu certyfikatów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego: choroba refluksowa przełyku, zaburzenia czynnościowe przełyku i żołądka, zmiany zapalne przełyku i żołądka, w tym leczenie (eradykacja) zakażenia Helicobacter pylori, kamica żółciowa, choroby trzustki, zaburzenia czynnościowe jelita grubego, choroby jelita grubego, choroby odbytnicy i odbytu

Zabiegi z zakresu tzw "małej chirurgii": usunięcie zmian skórnych (brodawki, znamiona i in.) z badaniem histopatologicznym, usunięcie zmian podskórnych (tłuszczaki i in.) z badaniem histopatologicznym, leczenie guzków krwawniczych odbytu (żylaków) zachowawczo i zabiegowo.

W naszym centrum medycznym dr n.med. Oleg Tyszkiwski zajmuje się udzielaniem konsultacji z zakresu chirurgi, chirurgi onkologicznej, gastroenterologii i proktologii. Ponad to wykonuje on zabiegi drobne chirurgiczne oraz badania endoskopowe, również w znieczuleniu ogólnym.

Znajomość języków:

  • Polski
  • Angielski
  • Ukraiński
  • Rosyjski